Skip to content

Bua na Cainte and the New Primary Language Curriculum

Bua na Cainte fully embraces and enables teachers to implement the new Primary Language Curriculum in a practical manner in their classrooms

• This innovative, fully-interactive programme provides rich exposure to the Irish language, as recommended, through a wide variety of animated conversations, songs, poems, rhymes, stories, and games

As recommended by the New Primary Language Curriculum, Bua na Cainte promotes a positive disposition towards the teaching and learning of Irish and enables children to achieve the desired Learning Outcomes of the Primary Language Curriculum

Bua na Cainte emphasises the importance of using Gaeilge informally throughout the school day as recommended in the new Primary Language Curriculum.


Bua na Cainte agus Curaclam Teanga na Bunscoile

Cuireann Bua na Cainte ar chumas múinteoirí Curaclam Teanga na Bunscoile a chur i bhfeidhm sa seomra ranga

• Sa chlár nuálach idirghníomhach seo, foghlaimíonn na páistí Gaeilge shaibhir sna hamhráin, comhráite, rainn, dánta, scéalta agus cluichí

• Cothaíonn Bua na Cainte dearcadh dearfach i leith na Gaeilge agus cuireann an clár ar chumas páistí torthaí foghlama an Churaclaim Teanga Bunscoile a bhaint amach

• Cuireann Bua na Cainte béim ar úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge mar a mholtar sa Churaclam Teanga Bunscoile.